คัดลอก URL แล้ว
สนามบินแม่ฟ้าหลวง แจ้ง “ยกเลิกการปิดทางวิ่ง” จากกรณี “นกแอร์ลื่นไถลออกนอกรันเวย์”

สนามบินแม่ฟ้าหลวง แจ้ง “ยกเลิกการปิดทางวิ่ง” จากกรณี “นกแอร์ลื่นไถลออกนอกรันเวย์”

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) แจ้งออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) “ยกเลิกการปิดทางวิ่ง” จากกรณีเหตุการณ์อากาศยานลื่นไถลออกนอกทางวิ่ง ณ ทชร. ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันที่ 4 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามการเดินทางกับสายการบินโดยตรง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 089 998 4325 , 091 851 2378 , 084 614 2304 และ 080 779 8498


WRITER