คัดลอก URL แล้ว
รัฐบาล แจง!! ไม่มีนโยบายคิดราคาที่พัก 2 มาตรฐานระหว่างชาวไทย-ต่างชาติ

รัฐบาล แจง!! ไม่มีนโยบายคิดราคาที่พัก 2 มาตรฐานระหว่างชาวไทย-ต่างชาติ

KEY :

วันที่ 9 ก.ค. 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด19 และมีมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูการท่องเที่ยวทั้งสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการท่องเที่ยวในประเทศ รัฐบาลยืนยันในแนวทางและนโยบายให้ทุกอย่างดำเนินไปตามกลไกตลาด

ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดความเข้าใจว่ารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้คิดราคาที่พักสำหรับชาวต่างชาติ และชาวไทยที่แตกต่างกัน เป็น 2 มาตรฐาน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของต่างชาติ อาทิ แหล่งท่องเที่ยวอันดามัน หรือเกาะต่าง ๆ ในจังหวัดสุราษฎรธานีนั้น อาจเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

แนวนโยบายของรัฐบาล ต้องการให้ระดับราคาที่พักปรับตัวไปตามกลไกลตลาด และกลับไปยังราคาเดิมก่อนเกิดการระบาดของโควิด19 เมื่อความต้องการกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ในช่วงที่ภาคท่องเที่ยวยังไม่ได้ฟื้นเต็มที่นี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้มีโปรโมชั่นสำหรับชาวไทยเพื่อให้สามารถเดินทางเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวได้ เพื่อรักษาความต่อเนื่องการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้

“เนื่องจากอดีตในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างชาติก็คิดราคาเดียวกัน (ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างสูง) ซึ่งราคาเป็นราคาตามมาตรฐาน และ สอดรับกับกลไกทางตลาด แต่ราคาทั้งหมดได้ปรับลดลงมาในช่วงโควิด19 ระบาด เพื่อดึงดูดคนไทย ซึ่งจากหลังจากเปิดประเทศเต็มที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มทยอยเพิ่มขึ้น ในช่วงที่การท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นเต็มที่นี้รัฐบาลจึงจะขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ให้ทยอยปรับไปตามกลไกตลาดและจำนวนนักท่องเที่ยว หรือกลับไปยังราคาเดิมก่อนเกิดโควิด19 เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ แต่บางส่วนขอให้ยังคงโปรโมชั่นเหมือนช่วงโควิด19 เพื่อจูงใจให้คนไทยยังคงเดินทางเข้าไปเที่ยวในพื้นที่ได้”

น.ส.ไตรศุลีกล่าว


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง