คัดลอก URL แล้ว
มองโกเลียพบ ‘ผู้ป่วยมะเร็ง’ เกือบ 73% ตรวจพบโรคช้าไป

มองโกเลียพบ ‘ผู้ป่วยมะเร็ง’ เกือบ 73% ตรวจพบโรคช้าไป

สื่อท้องถิ่นมองโกเลียอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานว่ามีประชาชนในประเทศถูกวินิจฉัยว่าป่วยโรคมะเร็งทั้งหมด 5,981 คน ในปี 2021 ซึ่งเกือบร้อยละ 73 ถูกวินิจฉัยโรคช้าเกินไป และร้อยละ 60 เสียชีวิตหลังถูกวินิจฉัยโรคได้ไม่ถึงปี

รายงานระบุว่ามองโกเลียตรวจพบประชาชนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมากถึง 4,559 ราย ในปี 2021 และมะเร็งกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยมะเร็งตับ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งปากมดลูก ครองสัดส่วนร้อยละ 75 ของผู้ป่วยทั้งหมดในระบบ

มองโกเลียที่มีประชากร 3.4 ล้านคน ดำเนินการตรวจสุขภาพทั่วประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อตรวจหาโรคร้ายแรงให้พบโดยเร็ว อาทิ โรคมะเร็งและโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งจะส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาพดีและลดช่องว่างอายุคาดเฉลี่ยระหว่างชายและหญิง

แถลงการณ์จากกระทรวงสาธารณสุขมองโกเลีย ระบุว่าการวินิจฉัยโรคล่าช้าส่งผลให้การรักษามีแนวโน้มประสบความสำเร็จน้อยลงและลดโอกาสรอดชีวิต จึงกระตุ้นสาธารณชนเข้าร่วมการตรวจสุขภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกันอย่างแข็งขัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง