คัดลอก URL แล้ว
ครม. ไฟเขียว! ต่ออายุ “ปุ๋ย ก๊าซ น้ำมัน” เป็นสินค้าควบคุมอีก 1 ปี

ครม. ไฟเขียว! ต่ออายุ “ปุ๋ย ก๊าซ น้ำมัน” เป็นสินค้าควบคุมอีก 1 ปี

ที่ประชุม ครม.วันนี้ (28 มิ.ย. 65)เห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี 2565 จำนวน 51 รายการ ใน 11 หมวด โดยเป็นสินค้าและบริการควบคุมเช่นเดียวกับปี 64 จําแนกเป็น 46 สินค้า 5 บริการ 11 หมวด อาทิ

ทั้งเพื่อดูแลสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชน และป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง