คัดลอก URL แล้ว
ผู้ว่าฯชัชชาติ ต้อนรับ มท.1 เปิดประชุมสภา กทม.นัดแรก

ผู้ว่าฯชัชชาติ ต้อนรับ มท.1 เปิดประชุมสภา กทม.นัดแรก

KEY :

วันนี้ (6 มิ.ย.65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก พร้อมร่วมประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร หน่วยงานราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขตเลือกตั้ง อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 22 พ.ค.65 ซึ่งเสร็จสิ้นและประกาศผลการเลือกตั้ง จำนวน 45 เขตเลือกตั้งแล้วนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 37

โดยลำดับขั้นตอนการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะกล่าวเปิดการประชุม เลขานุการสภากรุงเทพมหานครเชิญสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้มีอายุสูงสุดทำหน้าที่ประธานชั่วคราว (นายไสว โชติกะสุภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ) และประธานชั่วคราวกล่าวนำสมาชิกปฏิญาณตน จากนั้นจะเป็นการเลือกประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ สำหรับเขตการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 5 เขต ประกอบด้วย เขตพญาไท ดินแดง วังทองหลาง สายไหม และห้วยขวาง

ภาพ – ธนโชติ ธนวิกรานต์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง