คัดลอก URL แล้ว
“สินมั่นคง” ขอไปต่อ! ยื่นศาลล้มละลายขอฟื้นฟูกิจการ

“สินมั่นคง” ขอไปต่อ! ยื่นศาลล้มละลายขอฟื้นฟูกิจการ

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย (จำกัด) มหาชน ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า บริษัทสินมั่นคงประกันภัย ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เนื่องจากมีปัญหาฐานะการเงิน จากผลกระทบการจ่ายเคลมประกันโควิดในช่วงที่ผ่านมา หลัง คปภ. ออกประกาศหลักเกณฑ์ เปิดทางให้บริษัทประกันภัย สามารถยื่นศาลขอล้มละลายได้ หากเข้าเงื่อนไขหนี้สินล้นพ้นตัว

โดยบริษัทฯ ชี้แจงสาระสำคัญของคำร้องขอฟื้นฟูกิจการครั้งนี้ เพื่อเพิ่มทุนจากผู้ร่วมทุนใหม่ มาใช้ชำระหนี้ และ /หรือ เพื่อปรับโครงสร้างทุนให้มีอัตราส่วนความ เพียงพอของเงินกองทุนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ เสนอชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน และการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม บริษัทยืนยันว่า จะยังคงให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และประกันขนส่งทางทะเล

ทั้งนี้ หากศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ จะทำให้บริษัทได้รับความคุ้มครองอยู่ใน “สภาวะพักชำระหนี้” (Automatic Stay) ทำให้ไม่ถูกเจ้าหนี้ฟ้องคดีแพ่ง ล้มละลาย รวมถึงไม่ถูกหน่วยงานของรัฐเพิกถอนใบอนุญาต


ข่าวที่เกี่ยวข้อง