คัดลอก URL แล้ว
“กาชาด” ร่วมกับ “The Coffee Club” มอบบัตรเครื่องดื่ม ให้ผู้บริจาคโลหิต 17-20 พ.ค. 65

“กาชาด” ร่วมกับ “The Coffee Club” มอบบัตรเครื่องดื่ม ให้ผู้บริจาคโลหิต 17-20 พ.ค. 65

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนทั่วไปที่มีสุขภาพดี ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของการให้ด้วยการบริจาคโลหิต ในโครงการ “เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา” ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับบัตรเครื่องดื่ม “The Coffee Club” จำนวน 3,000 ใบ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์โลหิตของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า การบริจาคโลหิตยังไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้โลหิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ซึ่งต้องมีโลหิตสำรองอย่างน้อย 3,000 ยูนิตต่อวัน และนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นมา ปริมาณโลหิตทั่วประเทศที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ปี 2563 และ ปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างรุนแรง ทั้งนี้จากข้อมูลการเบิก-จ่ายโลหิต ย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี 2565 ในแต่ละวันโรงพยาบาลทั่วประเทศมีการขอเบิกใช้โลหิตเฉลี่ยวันละ 7,000-9,000 ยูนิต แต่สามารถจ่ายโลหิตเฉลี่ยได้เพียง 3,000 ยูนิตต่อวัน หรือร้อยละ 36 เท่านั้น หากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ จะส่งผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดลง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงร่วมกับ The Coffee Club Thailand มอบบัตรเครื่องดื่ม จำนวน 3,000 ใบ เพียงสแกน QR CODE สมัครสมาชิก The Coffee Club Thailand ก่อนรับสิทธิ์ (1 คน ต่อ 1 สิทธิ์)

บัตรเครื่องดื่ม สามารถใช้ได้ที่ The Coffee Club สาขา Samyan Mitrtown และ สาขา Wireless Road ถนนวิทยุ เท่านั้น

เลือกเครื่องดื่มได้ 3 ชนิด : อเมริกาโน่ คาปูชิโน และลาเต้ ทั้งร้อนและเย็น

ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565