คัดลอก URL แล้ว
“คณะปกป้องศึกษาธิการภาค“ แต่งสีกากี เรียกร้องขอไม่ยุบ “กลุ่มศึกษาธิการจว.-ภาค“

“คณะปกป้องศึกษาธิการภาค“ แต่งสีกากี เรียกร้องขอไม่ยุบ “กลุ่มศึกษาธิการจว.-ภาค“

KEY :

วันนี้ ( 2 พฤษภาคม 65 ) ที่ บริเวณทำเนียบรัฐบาล ฝั่งประตู 5 (ตรงข้ามกับด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ) ถนนราชดำเนินนอก กทม. คณะปกป้องศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และตัวแทนข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กว่า 30 จังหวัด จำนวน 100 คนนัดมารวมตัวกันเดินขบวนมายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้า คสช.

เพื่อเรียกร้องขอให้พิจารณาทบทวนการเสนอให้ยกเลิก คำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 ที่อาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันต้องหยุดชะงักลง โดยมี นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับหนังสือดังกล่าวไว้ ขณะเดียวกันมีตัวแทนข้าราชการได้มอบดอกกุหลาบสีแดงเพื่อให้กำลังใจ นายกรัฐมนตรีอีกด้วย

ทั้งนี้ ณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะตัวแทนคณะ ศธภ.และ ศธจ. เปิดเผยว่า การมารวมตัววันนี้ส่วนหนึ่งมาให้กำลังใจรัฐบาลในการผลักดัน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ให้สำเร็จ เพราะกฎหมายดังกล่าวจะปฏิรูปการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพและเป็นเอกภาพแต่อีกเรื่องคือ ต้องการนำเสนอให้ยังมีหน่วยงาน สนง.ศึกษาธิการภาคและจังหวัด เพื่อคอยบูรณาการประสานงานการศึกษาในแต่ละจังหวัด แต่ถ้าหากมีการยุบไปตนมองว่า จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี เพราะจะทำให้การประสานงานในพื้นที่เกิดความล่าช้า และส่งผลโดยตรงกับลูกจ้างกว่าพันคน ซึ่งเท่ากับเกือบครั้งหนึ่งขององค์กรที่มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดกว่า 2.3 พันคน

ณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

อย่างไรก็ตาม การเรียกร้องดังกล่าว สืบเนื่องหลังจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … มีมติเสียงข้างมากให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 19/2560 จำนวน 5 ฉบับ โดยในจำนวนดังกล่าวรวมถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งอาจจะส่งผลถึงการยุบ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดในอนาคต

ด้วยเหตุดังกล่าว บรรดากลุ่มศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการภาคทั่วประเทศได้นัดหมายรวมพลทั่วประเทศ เพื่อแสดงพลังและจุดยืน ให้ผู้บริหารทุกระดับเห็นความสำคัญ ขององค์กรที่ทำหน้าที่สำคัญ เป็นตัวแทนของกระทรวงในระดับจังหวัด เป็นหน่วยงานในการประสานการทำงานในพื้นที่จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจากส่วนกลางลงสู่พื้นที่ อำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ของจังหวัดได้อย่างเป็นเอกภาพ


ภาพ – วิชาญ โพธิ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง