คัดลอก URL แล้ว

ลงพื้นที่ “สนามบินสุวรรณภูมิ” ตรวจเช็กความพร้อมก่อนเปิดประเทศ ดีเดย์ 1 พ.ค.65

KEY :

วันนี้ (29 เมษายน 2565) ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รวค.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ตรวจความพร้อมการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ใน ทสภ. ซึ่งคาดว่าจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศจะเพิ่มมากขึ้นตามมาตรการผ่อนคลายข้อกำหนดการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยมีคณะผู้บริหาร ทอท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจความพร้อม

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม พร้อมคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน บริเวณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จุดตรวจหนังสือเดินทาง และ จุดตรวจศุลกากร พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปความพร้อมของ ทสภ. ในการดำเนินการตามนโยบายเปิดประเทศ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 และ สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

จากนั้นได้เป็นประธานในที่ประชุมออนไลน์ (Video Conference) เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปความพร้อมในการดำเนินงานของแต่ละท่าอากาศยานภายใต้การกำกับดูแลของ ทอท. อีก 5 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ จากนั้น ได้มีการแถลงข่าวผลการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของ ทสภ. และท่าอากาศยานภายใต้การกำกับดูแลของ ทอท. ณ บริเวณ ห้องจัดเลี้ยง 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายการเปิดประเทศ ทสภ. ได้บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. ในการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการคัดกรองผู้โดยสารตามข้อกำหนดใหม่ เพื่อให้การบริการแต่ละขั้นตอนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทยเป็น 2 กลุ่ม คือ

ผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และผู้โดยสารที่ไม่ได้รับวัคซีนแต่มีผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง สามารถเข้าประเทศได้ตามกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศตามขั้นตอนปกติ

ส่วนผู้โดยสารที่ไม่ได้รับวัคซีน / รับวัคซีนไม่ครบ และไม่มีผลตรวจ RT-PCR เมื่อลงจากอากาศยานเรียบร้อยแล้ว ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการเข้าประเทศตามระบบ Seal Route ซึ่ง ทสภ.กำหนดให้ผ่านพิธีการศุลกากรที่ช่องทางออก C (Exit C) เท่านั้น เพื่อมาพบกับตัวแทนโรงแรม AQ ที่บริเวณประตูทางออกหมายเลข 10 และขึ้นรถโดยสารที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้เพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวต่อไป

อย่างไรก็ตามคาดว่าภายหลังการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว จะส่งผลให้เดือน พฤษภาคม ทสภ. มีจำนวนผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเฉลี่ยวันละ 15,954 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนที่มีจำนวนผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเฉลี่ยวันละ 11,594 คน หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.61 ในส่วนของเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศมีจำนวนเฉลี่ยวันละ 180 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน ที่มีจำนวนเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศเฉลี่ยวันละ 140 เที่ยวบิน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 28.57


ภาพ – วิชาญ โพธิ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง