คัดลอก URL แล้ว
‘แนวทางใหม่’ เลือก ‘ธวเดช’ เป็นหัวหน้าพรรคอีกสมัย เชื่อ 6 นโยบาย ถูกใจประชาชน คว้าที่นั่ง ส.ส.ได้ทุกภูมิภาค

‘แนวทางใหม่’ เลือก ‘ธวเดช’ เป็นหัวหน้าพรรคอีกสมัย เชื่อ 6 นโยบาย ถูกใจประชาชน คว้าที่นั่ง ส.ส.ได้ทุกภูมิภาค

พรรคแนวทางใหม่ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และการประกาศความพร้อมเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่เลือกตั้งใหญ่

ทั้งนี้ สมาชิกเสียงข้างมากในที่ประชุมมีมติเลือก นายธวเดช ภาจิตรภิรมย์ เป็นหัวหน้าพรรคอีกสมัย ส่วนคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ที่ได้รับมติจากสมาชิก ได้แก่ นายณชพัฒน์ ชินวัตร เป็น เลขาธิการพรรค ,พลเอกจิตตศักดิ์ เจริญสมบัติ รองหัวหน้าพรรค ,นายสมศักดิ์ กรพัฒน์เมธากุล รองหัวหน้าพรรค,นายธนิตศักดิ์ ทวีพรจิรภาคย์ รองหัวหน้าพรรค ,นางสาวศิชดา ภาจิตรภิรมย์ รองหัวหน้าพรรค,นางสาวชัญญปัญ แทนสอน โฆษกพรรค, เอกพงษ์ บุญจู ผู้อำนวยการพรรค , นายสมศักดิ์ พรหมสุทธิ์ รองเลขาธิการพรรค , นายไพศาล พนังแก้ว รองเลขาธิการพรรค ,นางสาวสิตานัน แก้วหล่อ รองเลขาธิการพรรค ,นางสาวพันธิตรา พลซา เหรัญญิกพรรค ,กรมิษฐ์ สรกุล ผู้ช่วยเหรัญญิกพรรค ,นายทรงพล ยงยุทธ นายทะเบียนพรรค ,นายเจษฎา กล้าศึก ผู้ช่วยนายทะเบียนพรรค ,นายนพดล นพวงศ์ รองโฆษกพรรค ,ธีรทัศน์ บุตรชัย รองผู้อำนวยการพรรค และนายปฐมพัฒน์ สุภา รองผู้อำนวยการพรรค

นายธวเดช กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาชิกและประชาชนที่เชื่อมั่นและวางใจตนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคต่อไปอีกสมัย แม้ว่าพรรคแนวทางใหม่ จะเป็นพรรคใหม่ในสนามการเมือง แต่สมาชิกหลายคนมีประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์ เป็นการผสานอย่างลงตัวระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ที่จะมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองของเราให้ดีขึ้น

“เป้าหมายการทำงานการเมืองของพวกเรายังคงเหมือนเดิม ภารกิจใหญ่คือปากท้องพี่น้องประชาชน สร้างพลังแห่งความหวัง สร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วย 6 นโยบายแนวทางใหม่ บุกเบิกถางทาง ‘สร้าง’ เพื่อ ‘ให้’ เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นของทุกคน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะสร้าง Care – Government ที่ดูแลทุกคนจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน Healthcare – Government ไปดูแลความมั่นคงด้านสุขภาพให้ประชาชน For All Economics เปิดเศรษฐกิจแนวทางใหม่ ด้วยภาษีที่เป็นธรรมกับท้องถิ่น Empower Local Government สนับสนุนการกระจายอำนาจท้องถิ่นอย่างเต็มที่ Government for You สร้างบริการรัฐสะดวกเข้าถึงง่ายด้วยฐานข้อมูลเชื่อมโยงกันผ่านบัตรประชาชนใบเดียว และสุดท้ายคือ Sustainable Way ที่ทุกนโยบายต้องตอบโจทย์ได้อย่างยั่งยืน ไม่ใช่การทำแบบฉาบฉวย

“ผมเชื่อมั่นว่า ด้วย 6 นโยบายแนวทางใหม่นี้ สามารถตอบโจทย์ปัญหาประเทศ และถูกใจพี่น้องประชาชนอย่างมาก เสียงตอบรับจะกลายมาเป็นคะแนนผ่านการเลือกตั้ง ส่งผลให้เราสามารถคว้าที่นั่ง ส.ส.ได้ทั่วทุกภูมิภาคอย่างแน่นอน ” หัวหน้าพรรคแนวทางใหม่ ระบุ


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง