คัดลอก URL แล้ว
พรรคภูมิใจไทยจัดงานเลี้ยงละศิลอดเดือนรอมฎอน ชูคนรุ่นใหม่ นักบินอำพล ขำวิลัย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตบางกะปิ รับใช้คนกรุงเทพฯ

พรรคภูมิใจไทยจัดงานเลี้ยงละศิลอดเดือนรอมฎอน ชูคนรุ่นใหม่ นักบินอำพล ขำวิลัย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตบางกะปิ รับใช้คนกรุงเทพฯ

พรรคภูมิใจไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมุสลิม ร่วมกันจัดงานเลี้ยงละศิลอดเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 / พุทธศักราช 2565 ณ ห้องแกรนบอลรูม ภัตตาคารสินธร ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

โดยมี นักบินอำพล ขำวิลัย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตบางกะปิ เป็นประธานจัดงาน และได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิง เพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมงานหลายท่าน อาทิเช่น นายสวาป เผ่าประทาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย , นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ,นายอับดุลบาซิม อาบู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานี เขต2 พรรคภูมิใจไทย , ร้อยตำรวจตรี มณฑล โพธิ์คาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ประกอบด้วย นายธีระวิทย์ วงศ์เพชร, นายศิลปชัย บุญราย, นายพิชิตชัย รัชตามพร, นายสมัย โกกเจริญพงศ์, นายสุกรี มะเต๊ะ, ดร.อับดุลฮาฟิซ หิเล, ทนายอับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ

ภายในงานได้ประกอบศาสนกิจ อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน โดย นายมูฮำหมัดซุกรี่ บัลบาห์ ประธานสถาบันอัลกุรอ่านประเทศไทย และนำขอพรโดย อิหม่าม คณาจารย์ ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกว่า 250 คน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกริก นำโดย ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม อาจารย์​ดร.สุวิมล​ มธุรส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้มอบทุนการศึกษาใน” โครงการ 1 ชุมชน 1 ทุนการศึกษา” ให้แก่ชุมชน จำนวน 15 ทุน ชุมชนจะคัดเลือกเยาวชนในพื้นที่ เข้ารับทุนจาก มหาวิทยาลัยร่วมกับ บริษัท ซีพีออล จำกัด ทั้งนี้เป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่

นายศุภชัย ใจสมุทร กล่าวว่า “ให้โอกาสลูกหลานของท่านได้เข้ามาดูแลพี่น้องในพื้นที่เขตบางกะปิ จากกัปตันบนฟ้า สู่ นักการเมืองในพื้นที่ การเริ่มต้นด้วยการประสานกับหน่วยงานเพื่อมอบทุนการศึกษา ถือเป็นความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาพื้นที่จากเยาวชน โดยให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอันดับต้นๆ และกัปตันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ในทุกมิติแก่ประชาชน “

นายสวาป เผ่าประทาน ยังกล่าวอีกว่า นักบินอิลยาส เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านสายสามัญและศาสนา มีความพร้อมที่จะเข้ามาทำงานเพื่อพี่น้องชาวบางกะปิได้อย่างดี ผมพร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่

แพทย์หญิง เพชรดาว โต๊ะมีนา เปิดเผยว่า : กัปตันอำพล มีโอกาสได้เดินทางร่วมกับคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี สร้างความประหลาดใจให้กับประชาชน เนื่องจากสามารถพูดภาษายาวี(ท้องถิ่น) ได้อย่างคล่องแคล่ว และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน ที่เรียนในสถาบันปอเนาะ และสามารถเป็นนักบินได้ ดิฉันสนับสนุนให้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานรับใช้คนบางกะปิ

นักบินอำพล ขำวิลัย เปิดใจว่า เดือนรอมฎอนนับเป็นเดือนอันประเสริฐที่สำคัญของชาวมุสลิม เราจึงอยากใช้โอกาสนี้สานสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งมุสลิมและต่างศาสนิก ให้ได้พบปะ พูดคุย และอยู่ร่วมกันอย่างพหุวัฒนธรรม เรามีความมุ่งมั่นที่จะจัดตั้ง “ชมรมผู้บริหารมัสยิดและชุมชนเขตบางกะปิ” เพื่อเป็นศูนย์รวมระหว่างภาครัฐ มัสยิด ชุมชน ผลักดันเยาวชนในพื้นที่ให้ได้โอกาสทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งจะเป็นศูนย์ประสานงานสู่การบำบัดยาเสพติดตามหลักศาสนา มีบริการรถรับมัยยิต(ศพ)ส่วนกลาง และให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบางกะปิ เพื่อพัฒนาบางกะปิให้ดีกว่าเดิม


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง