คัดลอก URL แล้ว
DES ยืนยัน เว็บไซต์ ป.ป.ช. ไม่ได้ถูกแฮก

DES ยืนยัน เว็บไซต์ ป.ป.ช. ไม่ได้ถูกแฮก

KEY :

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม ร่วมกับพล.พ.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ, น.อ. อมร ชมเชย รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ แถลงข่าว เรื่องเว็บไซต์สํานักงานป.ป.ช.มีข้อมูลรั่วไหล

โดยนายชัยวุฒิ ระบุว่า จากเหตุการณ์กรณีที่นําเสนอข่าว มีข้อมูลทรัพย์สิน 780 บัญชี-เรื่องชี้มูล 1,366 คดี รั่วไหลไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานอื่น ของภาคเอกชน ซึ่งทำให้คนเข้าใจผิดว่าเว็ปไซด์ถูกแฮก ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ สกมช. ได้ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.

เบื้องต้นตรวจสอบแล้วพบว่า เรื่องนี้ไม่ได้ถูกแฮก ไม่ได้ถูกโจมตี ระบบของป.ป.ช.ยังมีความมั่นคงปลอดภัย โดยข้อมูลที่รั่วไหลออกไปเป็นข้อมูลที่ป.ป.ช.เป็นข้อมูลที่เปิดเผยอยู่แล้วตามกฎหมาย บัญชีทรัพย์สิน ข้อมูลมติชี้มูลความผิดซึ่งป.ป.ช.เปิดเผยอยู่แล้ว แต่มีบุคคลบางกลุ่ม นำข้อมูลนี้ไปเผยแพร่ต่อในเว็บไซด์ของกลุ่มบุคคลนั้นซึ่งทำให้เกิดความสับสน ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อน บิดเบือน เปลี่ยนแปลง ทางป.ป.ช.จึงได้มีการแจ้งเตือน ไม่ให้นำข้อมูลจากเว็บไซต์ดังกล่าวไปใช้ ให้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์ของป.ป.ช.เท่านั้นเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ไม่ได้ถูกแฮก หรือโจมตี

ส่วนการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนั้น ทาง สกมช. ได้ตรวจพบและแจ้งสํานักงาน ป.ป.ช. แล้วตั้งแต่ 13 ม.ค.65 และมีการตรวจสอบร่วมกัน พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลช่วงปี 2562 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยโดยปกติตามกฎหมายของสํานักงาน ป.ป.ช. แต่มีเว็บไซต์ของหน่วยงานอื่นได้ดูดข้อมูลดังกล่าวไป เผยแพร่และเปิดช่องทางให้ผู้อื่นแก้ไขได้ส่งผลทําให้มีผู้กล่าวอ้างว่าเป็นข้อมูลที่รั่วไหลจากเว็บไซต์ของสํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งไม่เป็นข้อเท็จจริง จึงเป็นที่มาของประกาศข่าวสํานักงาน ป.ป.ช. ดังกล่าวที่ต้องการชี้แจงให้สาธารณชนได้ทราบ

นอกจากนั้น สกมช. โดยศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ดําเนินการ แจ้งผู้ที่ได้นําเสนอข้อมูลที่ดูดจากเว็บไซต์ของสํานักงาน ป.ป.ช. ให้ดําเนินการแก้ไข และปัจจุบันในการตรวจสอบล่าสุด พบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวได้มีการปิดและลบข้อมูลที่ได้มีการกล่าวอ้างในข่าวแล้ว


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง