คัดลอก URL แล้ว
ศปถ. กำชับจังหวัดกวดขันพฤติกรรมขับขี่เสี่ยงอันตราย คุมเข้มเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่

ศปถ. กำชับจังหวัดกวดขันพฤติกรรมขับขี่เสี่ยงอันตราย คุมเข้มเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่

วันนี้ (15 เม.ย. 2565) เวลา 10.30 น. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 14 เมษายน 2565 เกิดอุบัติเหตุ  324 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 332 คน  ผู้เสียชีวิต 41 ราย สถิติอุบัติเหตุสะสม 4 วัน (11-14 เมษายน 2565) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,195 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 1,185 คน ผู้เสียชีวิต 157 ราย พร้อมกำชับจุดตรวจ ด่านชุมชน เน้นกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั้งดื่มแล้วขับ  ขับรถเร็ว การใช้อุปกรณ์นิรภัย และการขับขี่ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ฝากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

.

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 14 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ 324 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 332 คน ผู้เสียชีวิต 41 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 35.19 ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 32.41 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 84.23 รถปิกอัพ 5.06 ส่วนใหญ่เกิดบนถนนกรมทางหลวง  ร้อยละ 37.04 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 33.33 บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นทางตรง ร้อยละ 82.72 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 19.01 – 20.00 น. ร้อยละ 8.33  ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในช่วงอายุ 20 – 29 ปี ร้อยละ 21.72 โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (14 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (16 คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่  ลำปาง และสระแก้ว (จังหวัดละ 3 ราย) เจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,907 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 56,377 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 406,487 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 75,615 ราย มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่  20,542 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 19,876 ราย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม 4 วัน (วันที่ 11 – 14 เมษายน 2565) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,195 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 1,185 คน ผู้เสียชีวิต 157 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (44 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (43 คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ลำปาง (7 ราย) จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตรวม 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี กำแพงเพชร ตรัง นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี ปัตตานี ยะลา ระนอง ลำพูน สมุทรสงคราม สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

.

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่า หลายพื้นที่ยังมีการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย การรดน้ำดำหัวทำให้มีการเดินทางบนถนนระหว่างอำเภอ หมู่บ้าน ชุมชน มากขึ้น รวมถึงประชาชนยังคงเดินทางท่องเที่ยวตามจุดสำคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ และอาจมีการเฉลิมฉลองรื่นเริงด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ศปถ. จึงได้กำชับให้จังหวัดประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครประจำจุดตรวจโดยเฉพาะจุดตรวจและด่านชุมชน เน้นกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั้งดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว การใช้อุปกรณ์นิรภัย และการขับขี่ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ขอฝากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกกันน็อค ทุกครั้งที่ขับขี่ และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย สำหรับประชาชนที่ประสบหรือพบเห็นอุบัติเหตุ สามารถแจ้งเหตุได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 หรือแจ้งเหตุทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง