คัดลอก URL แล้ว
“บิ๊กตู่” สั่งออกมาตรการลดภาระ “ค่าน้ำมัน ก๊าซ ไฟฟ้า”

“บิ๊กตู่” สั่งออกมาตรการลดภาระ “ค่าน้ำมัน ก๊าซ ไฟฟ้า”

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี โดยได้สั่งการให้ออกมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนใน 3 แนวทาง คือ

1.การลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาทิ การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาราคาน้ำมัน ก๊าซหุงต้ม และค่าไฟฟ้า

2.บรรเทาภาระหนี้สิน โดยให้มีหน่วยงานดูแลปัญหาหนี้ ไม่ให้มีคนต้องถูก ยึดบ้าน ยึดรถ

3.เร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ อาทิ โครงการ EEC / โครงสร้างพื้นฐาน ให้มีเม็ดเงินกระจายลงไปในพื้นที่ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มรายได้ประชาชน

ขณะที่ผลสำรวจความเห็นผู้บริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หัวข้อ “ปรับขึ้นค่าไฟ-ก๊าซ กระทบเศรษฐกิจแค่ไหน” พบว่าหากรัฐปรับอัตราค่าไฟฟ้าและราคาก๊าซขึ้นต่อเนื่อง จะกระทบอย่างมากต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ซ้ำเติมผู้ประกอบการต้องแบกภาระต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูง จนต้องปรับขึ้นราคาสินค้า กระทบค่าครองชีพประชาชน เพราะค่าไฟฟ้าและพลังงาน คิดเป็น 10-20% ของต้นทุนการผลิต จึงขอให้รัฐพิจารณาคงอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ เอฟที งวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคมนี้ ตรึงราคาขายปลีกก๊าซชั่วคราว เพื่อบรรเทาผลกระทบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง