คัดลอก URL แล้ว
ส.สินทรัพย์ดิจิทัลไทย จี้สรรพากร เคลียร์เกณฑ์เก็บภาษีคริปโต

ส.สินทรัพย์ดิจิทัลไทย จี้สรรพากร เคลียร์เกณฑ์เก็บภาษีคริปโต

จากกรณีที่กรมสรรพากรให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเงินได้จากคริปโทเคอร์เรนซีในแบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2564 ซึ่งเปิดให้ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมานั้น นายศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เปิดเผยว่า ภายในวันนี้ (10 ม.ค. 65) ทางสมาคมฯ จะทำหนังสือเพื่อให้กรมสรรพากรจัดการออกระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเก็บภาษีดังกล่าว เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าเงินได้จากคริปโทเคอร์เรนซีนั้น มีการคำนวณจัดเก็บภาษีอย่างไร

โดยแนวทางการจัดเก็บภาษีจากคริปโทเคอร์เรนซี เห็นว่ามีหลายหลายรูปแบบที่ดำเนินการจัดเก็บได้ แต่ในส่วนภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้น ในทางปฏิบัติยังทำได้ยาก ต้องมีการหารือกับกรมสรรพากรอีกครั้งว่าจะให้เป็นไปทางไหนได้บ้าง

นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ระบุว่า นักลงทุนมีความยินดีที่จะจ่ายภาษีตามกฎหมาย แต่ด้วยวิธีการและรูปแบบที่ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้นักลงทุนมีความกังวลว่าจะผิดจากที่ควรจะเป็น และในประมวลรัษฎากรของกรมสรรพากร ระบุว่าอายุความในกรณียื่นภาษีไม่ถูกต้อง มีอายุความ 5 ปี ไม่มีใครอยากมีปัญหากับกรมสรรพากร ดังนั้น ขอให้รอผลการหารือที่ชัดเจนอีกครั้ง


WRITER