คัดลอก URL แล้ว
ประธานรัฐสภา บอกประชาชน อย่าเบื่อหน่าย รัฐธรรมนูญ ผ่านมา 90 ปี ขอให้นำมาเป็นบทเรียน ต้านทุจริต ซื้อสิทธิ ขายเสียง

ประธานรัฐสภา บอกประชาชน อย่าเบื่อหน่าย รัฐธรรมนูญ ผ่านมา 90 ปี ขอให้นำมาเป็นบทเรียน ต้านทุจริต ซื้อสิทธิ ขายเสียง

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา วันรัฐธรรมนูญเป็นวันสำคัญของประชาธิปไตย ผ่านมา 90 ปี แล้ว คนไทยต้องเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ทุกอย่างต้องมีการเรียนรู้ เพราะตัดสินใจ เลือกระบบนี้แล้ว อย่าไปนำปัญหาและอุปสรรคมาทำลายระบบหลักของประเทศ ต้องไม่หมดกำลังใจ ยอมรับ หรือ ถูกกลืนไปกับระบบ เช่น ระบบท้องถิ่น ก็เป็น ส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย ต้องหาทางขจัด การซื้อสิทธิ ขายเสียง ซึ่งที่ผ่านมา 90 ปี มีบทเรียนเรื่องนี้มาแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ยอมรับ นโยบายสู้เงินไม่ได้ แต่ประชาขนต้องไม่ละเลย

ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะให้ตัดอำนาจวุฒิสภาเลือกนายกรัฐมนตรี ก็ถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่ง ของประชาธิปไตย ต้องยอมรับความจริงว่าประเทศไทยใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ แต่ละฉบับก็มีจุดอ่อนจุดแข็งที่แตกต่างกัน ภายใต้เงื่อนไข ของประเทศ ดังนั้นย่อมมีเหตุผลของการใช้และเปลี่ยนแปลง ที่แตกต่างกันในบางเรื่อง แต่ความเป็นสากลยังจำเป็นต้องมี ในระบบการเลือกตั้งที่มีผู้แทนของประชาชนเข้ามาบริหารบ้านเมือง

ส่วนการเลือกตั้งที่ยังมีการทุจริตซื้อเสียง ขณะนี้สภาผู้แทนราษฎร กำลังรณรงค์เรื่องบ้านเมืองสุจริต เพราะหากไม่ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงการทุจริต ก็จะมีปัญหา ไม่ว่าจะปกครองด้วยระบบอะไรก็ตาม

#ชวนหลีกภัย #ประธานสภา #รัฐธรรมนูญ #ข่าวโมโน29 #Mono29News #Mono29


ข่าวที่เกี่ยวข้อง