คัดลอก URL แล้ว
สลน. แจง ซื้อไอโฟน 111 เครื่อง เป็น “ครุภัณฑ์ราชการ” ก่อนซื้อได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว

สลน. แจง ซื้อไอโฟน 111 เครื่อง เป็น “ครุภัณฑ์ราชการ” ก่อนซื้อได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว

นางสาว นัทรียา ทวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ชี้แจงอ้างอิงถึงการจัดซื้อโทรศัพท์ รุ่นไอโฟน 12 จำนวน 111 เครื่อง ให้ผู้บริหารและระดับผู้อำนวยการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ถือเป็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ เช่นเดียวกับการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เนื่องจากโทรศัพท์ที่ใช้ในปัจจุบัน มีอายุการใช้งานเกิน 4 ปี และมีสภาพชำรุดเสียหาย

สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ใช้งาน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ที่ต้องประสานงานกับสื่อมวลชน/ส.ส./วิปรัฐบาล อีกส่วนหนึ่งแจกจ่ายให้กับข้าราชการการเมือง ซึ่งรวมถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ปฏิเสธรับ ด้วยเหตุผลให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ประโยชน์ทางราชการ

นางสาว นัทรียา ยืนยันว่า กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามขั้นตอนผ่านระบบ e-bidding ด้วยความรอบคอบ และยึดประโยชน์การใช้งาน โดยบริษัทที่ได้รับงานดำเนินการทุกขั้นตอนตามสเปค และต่ำกว่าราคากลางที่ประเมินไว้

และแม้จะยอมรับว่า การจัดซื้อในช่วงที่ประชาชนมีปัญหาปากท้องทำให้เกิดกระแสวิจารณ์ แต่ให้ความมั่นใจว่า ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อให้งานราชการราบรื่น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง