คัดลอก URL แล้ว
ศาลสั่งปิดเว็บพนันในรอบสัปดาห์มากถึง 71 URLs

ศาลสั่งปิดเว็บพนันในรอบสัปดาห์มากถึง 71 URLs

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส รายงานสถานการณ์ข่าวปลอมและการดำเนินการตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 8 – 14  พ.ย. ที่ผ่านมา พบว่ามีการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 URLs  ประกอบด้วย

ขณะที่ปัญหาข่าวปลอม ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 132 เรื่อง พบเป็นข่าวปลอมแล้ว 13 เรื่อง,ข่าวบิดเบือน 6 เรื่อง,ข่าวจริง 57 เรื่อง โดยเบาะแสข่าวปลอมที่มีการร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่นโยบายของรัฐ  81 เรื่อง  รองลงมาเป็นเรื่องสุขภาพ 42 เรื่อง  เศรษฐกิจ 7 เรื่อง และ ภัยพิบัติ 2 เรื่อง  
 
สำหรับเนื้อหาข่าวปลอมที่ตรวจพบ อาทิ

ส่วนการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด กระทรวงดีอีเอส ได้ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่องมาร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด แล้ว 8 หน่วยงาน  

ขณะที่ การดำเนินคดีในชั้นศาล ระหว่างวันที่ 8-14 พ.ย.ศาลสั่งปิดกั้นและลบเนื้อหาที่ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แล้ว 5 คำสั่ง จำนวน 80 URLs เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความมั่นคง 9 URLs และ เว็บพนันออนไลน์ มากถึง 71 URLs  โยมีเรื่องที่อยู่ระหว่างการไต่สวน อีก 14 คำร้อง รวม 418 URLs


ข่าวที่เกี่ยวข้อง