คัดลอก URL แล้ว
ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นครนายก เป็นเจ้าภาพพิธีปฏิญาณตนและปฐมนิเทศผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 2

ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นครนายก เป็นเจ้าภาพพิธีปฏิญาณตนและปฐมนิเทศผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 2

วันนี้ 5 พฤศจิกายน 2564 ) เวลา 8.45 นาฬิกานายประกอบลีนะเปสนันท์อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและปฐมนิเทศผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 2 ประกอบด้วย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายกจํานวน 12 คน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี จํานวน 16 คน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด จํานวน 15 คน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 17 คนและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว จํานวน 1 คนรวม 61 คน

โดยได้รับเกียรติจากนายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนกลาง นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายนริศวงศ์ ตระกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี

ในการนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายกได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพพิธีปฏิญาณตนและปฐมนิเทศผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 2 โดยมีนายทรงกลด มั่นสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
นายธวัชชัย รังสิตโยธิน ผู้พิพากษาอาวุโสฯ นางผ่องพรรณ ปิ่นพิลา ผู้พิพากษาอาวุโสฯ นายชวลิต คณานิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ นางสาวภัทรินทร์ เอี่ยมบุตรลบ ผู้พิพากษาฯ นางกณิการ ลิ้มเจริญ ประธานผู้พิพากษาสมทบ นางสาวสิรเขม บุญเพ็งผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีด้วย ณ ห้องนภาภูมนตรารีสอร์ทตำบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายก

ทั้งนี้อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้กล่าวให้โอวาทว่าตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบถือเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการตามประมวลกฎหมายอาญาและมีหน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดี ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ฉะนั้นผู้พิพากษาสมทบจึงต้องมีจริยธรรมและวินัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งต้องมีอุดมการณ์มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความเที่ยวธรรมปราศจากอคติมีความเป็นกลางรักษาความลับรักษาวินัยมีจริยธรรมเช่นเดียวกับผู้พิพากษาและนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วง เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดีตลอดจนคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัวและลดปัญหาความแตกแยกของครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันหลักในการอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง