คัดลอก URL แล้ว
นักวิชาการวิเคราะห์ 3 ปัจจัยหลัก ที่ทำให้แรงงานข้ามชาติลักลอบเข้าไทย

นักวิชาการวิเคราะห์ 3 ปัจจัยหลัก ที่ทำให้แรงงานข้ามชาติลักลอบเข้าไทย

ทีมข่าวโมโน 29 ได้พูดคุยกับ รองศาสตราจารย์กิริยา กุลกลการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทำให้แรงงานข้ามชาติลักลอบเข้าไทยอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ ว่า เกิดจาก 3 ปัจจัยหลัก เรียกสั้นๆ ว่า 3P คือ

1.Pull หรือ ดึง เนื่องจากตอนนี้มีแรงดึงเข้ามาในประเทศ หลังจากการคลายล็อกมาตรการต่างๆ และเศรษฐกิจเริ่มจะเดินหน้า รวมถึงการประกาศเปิดประเทศ ทำให้มีความต้องการใช้แรงงานมากขึ้น ซึ่งงานหลายๆประเภทที่แรงงานไทย อาจจะทำน้อยหรือไม่ทำ นายจ้างจึงมีความต้องการแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงาน โดยแรงงานส่วนใหญ่ที่ลักลอบเข้ามา เป็นแรงงานที่เคยทำงานในประเทศไทยมาก่อน ที่สถานการณ์โควิดจะมีความรุนแรง และมีความต้องการกลับเข้ามาทำงานในไทย

  1. Push หรือ ผลัก ซึ่งมาจากการที่ประเทศเพื่อนบ้านเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศ จนส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้ผลักแรงงานกลุ่มนี้ออกนอกประเทศ
  2. Policy หรือ นโยบาย มาจากการที่มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา มีแนวทางออกมาว่าจะมีการเปิดจดทะเบียนแรงงานผิดกฎหมายผิดกฎหมายในไทย ทำให้แรงงานข้ามชาติเลือกจะรีบเดินทางกลับเข้ามา เพื่อหวังจะได้ขึ้นทะเบียน โดยอยู่ระหว่างรอประกาศของกระทรวงแรงงาน ซึ่งหลายพื้นที่เริ่มมีการให้นายจ้างไปลงข้อมูลความต้องการแรงงานข้ามชาติ รวมถึงจำนวนแรงงานผิดกฎหมายที่มีอยู่เดิมไว้แล้วบางส่วน

โดยอาจารย์กิริยา ยังได้แนะอีก 3 แนวทาง ในการแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติลักลอบเข้าประเทศ ประกอบด้วย 1. การออกแนวทางการขึ้นทะเบียนแรงงานผิดกฎหมาย / 2 .ปิดพรมแดน สกัดกั้นการลักลอบเข้าประเทศ และ 3.การทำ MOU ให้กลุ่มแรงงานสามารถเข้าประเทศอย่างถูกกฎหมาย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง