คัดลอก URL แล้ว
คปภ.แจ้งลูกค้าเอเชียประกันภัย ขอคืนเบี้ย-โอนกรมธรรม์

คปภ.แจ้งลูกค้าเอเชียประกันภัย ขอคืนเบี้ย-โอนกรมธรรม์

หลังจากที่มีคำสั่งกระทรวงการคลังให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) และให้กองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้ชำระบัญชี ตั้งแต่ 15 ตุลาคมเป็นต้นไปนั้น

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ระบุว่า ขณะนี้ได้แจ้งผู้เอาประกันภัยผ่าน SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้จากระบบของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมตามขั้นตอนและสิทธิต่าง ๆ ทั้ง การขอคืนเบี้ยประกันภัย หรือเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ ผ่านเว็บไซต์ ชื่อ “ระบบแจ้งข้อมูลและสิทธิกรณีบริษัท ประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)” ได้แล้ว

โดยสำนักงาน คปภ.จะรวบรวมข้อมูลจากผู้เอาประกันภัยที่แจ้งข้อมูลเพื่อส่งให้กองทุนประกันวินาศภัยดำเนินการต่อ โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะแจ้งเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ควบคู่ไปด้วย ซึ่งการทำรายการผ่านช่องทางเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ทำให้เสียสิทธิตามสัญญา

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยยื่นขอทวงหนี้ที่กองทุนประกันวินาศภัย หรือสำนักงาน คปภ. ทั่วประเทศ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง