คัดลอก URL แล้ว
ธอส.-อิสลามแบงก์ ออกมาตรการช่วยน้ำท่วม

ธอส.-อิสลามแบงก์ ออกมาตรการช่วยน้ำท่วม

โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ได้ออกโครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ ปี 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้า ในกรอบวงเงินรวมของโครงการ 100 ล้านบาท

รวมถึง ลดดอกเบี้ยเหลือ 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก ให้กู้เพิ่มหรือกู้ใหม่อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี คงที่ 1 ปีแรก ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน และคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 4 เดือน ไม่ต้องชำระเงินงวด ประนอมหนี้ไม่เกิน 1 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังซ่อมแซมไม่ได้ ให้ปลอดหนี้ในส่วนของอาคาร พิจารณาสินไหมเร่งด่วน สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย จ่ายตามความเสียหายจริงรวมทุกภัยธรรมชาติ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี

กรณีกรมธรรม์เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 เพิ่มความคุ้มครองภัยธรรมชาติตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกินภัยละ 30,000 บาทต่อปี โดยสามารถติดต่อได้ที่สาขาของ ธอส. ไปถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ส่วนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงินได้กับทางธนาคาร โดยสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สาขาที่ได้ใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center 1302


ข่าวที่เกี่ยวข้อง