คัดลอก URL แล้ว
เตือน 3 อำเภอ จังหวัดอ่างทองรับมือน้ำล้นตลิ่ง

เตือน 3 อำเภอ จังหวัดอ่างทองรับมือน้ำล้นตลิ่ง

หลังจากฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือทำให้เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท พร่องน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนต่อเนื่อง เพื่อเตรียมรับมวลน้ำจากภาคเหนือตอนล่างกำลังไหลลงมาสมทบจนทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น และไหลแรงทำให้การควบคุมเรือเป็นไปอย่างยากลำบาก

โดยผู้ประกอบการหลายรายลดจำนวนเรือพ่วงลงจากเดิม เหลือเพียง 2-3 พ่วงเท่านั้น เพื่อความคล่องตัวในการควบคุมเรือ รวมถึงใช้วิธีนำเรือลากจูงโต่งทางด้านท้ายอีกหนึ่งลำเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

เจ้าของเรือขนส่งรายหนึ่ง กล่าวว่่า ช่วงนี้หลังได้รับคำเตือนจากกรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ชาวเรือต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือเพิ่มมากขึ้น โดยต้องระมัดระวังทุกอย่างเพราะน้ำเริ่มไหลแรงมากขึ้น โดยต้องสื่อสารกับเรือพ่วงในขณะเดินเรือตลอดเวลาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

เตือนประชาชนจุดเสี่ยงริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย เตรียมยกสิ่งของให้พ้นจากน้ำ รวมถึงเสริมความแข็งแรงสิ่งก่อสร้างต่างๆ โดยเฉพาะ 3 อำเภอคือ อ.ไชโย อ.เมือง และอ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด”


WRITER