คัดลอก URL แล้ว
ตัวแทนบุคลากรสาธารณสุข ร้อง “สถานทูตสหรัฐ” จับตาวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส

ตัวแทนบุคลากรสาธารณสุข ร้อง “สถานทูตสหรัฐ” จับตาวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส

ตัวแทนเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ ไปยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงความกังวลใจที่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์มีต่อวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส ที่ทางการสหรัฐได้จัดสรรบริจาคให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของไทย รวมถึงหาแนวทางในการผลักดันให้เกิดความโปร่งใส และความยุติธรรมในการจัดสรรวัคซีนดังกล่าว โดยมีตัวแทนทางสถานทูตเป็นผู้มารับหนังผู้มอบ

นายแพทย์ณัฐ ศิริรัตน์บุญขจร ตัวแทนเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ ระบุว่า ตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์มีความกังวลเป็นอย่างมากต่อความโปร่งใสของรัฐบาลไทยในการจัดสรรวัคซีน หลังจากที่มีข่าวลือออกมาในหลายประเด็น จนเกิดความกังขาว่าวัคซีนอาจถูกจัดสรรให้กับบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นด่านหน้าเผชิญโรคก่อน จึงอยากให้ทางสถานทูตทราบถึงปัญหาความไม่โปร่งใสดังกล่าว

ขณะที่ประเด็นการจัดสรรวัคซีนก็ต้องการให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลให้ชัดเจน ตรงไปตรงมา ว่าวัคซีนได้ถูกฉีดให้กับกลุ่มบุคคลใดบ้างเป็นจำนวนเท่าไหร่ เพื่อไม่ให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนมีรายชื่อตกหล่นไป และเพื่อให้เกิดความชัดเจน

ขณะที่นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ เปิดเผยว่า ทุกวันนี้ยังได้รับข้อมูลจากโรงพยาบาลต่างๆ ว่ามีการสอดแทรกรายชื่อของบุคคลนอก เข้ามาในรายชื่อบุคคลที่จะได้รับวัคซีนอยู่ ขณะที่รายชื่อบางคนหายไป จึงเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องจับตาและร่วมกับตรวจสอบวัคซีนทุกชนิด โดยประชาชนที่พบเห็นเหตุการณ์กระจายวัคซีนที่น่าสงสัย ไม่โปร่งใส สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่เพจ “IFMSA THAILAND OFFICIALS” และ เพจ “ก็ผมไม่มีทางเลือกวัคซีนนี่ครับ” เพื่อร่วมกันตรวจสอบได้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง