คัดลอก URL แล้ว

ฟิลิปปินส์ปฏิเสธเจรจาทวิภาคีทะเลจีนใต้กับจีน

Welcome World 20-07-59


Embed:

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World