คัดลอก URL แล้ว

พายุงวงช้างบริเวณชายฝั่งคิวบา

Motion News 05-07-59


Embed:

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World