ไฟไหม้บ่อทิ้งขยะในนครมุมไบของอินเดีย

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World