บรูไนขาดดุลงบประมาณกว่า 1.4 แสนล้านบาท

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World