การขึ้นภาษีบุหรี่

The Day News Update 12-02-59

  • 01:32 สรรพสามิตตั้งเป้าเก็บภาษีบุหรี่เพิ่มกว่า 10,000 ล้านบาท

  • 04:02 ผู้ค้าเริ่มปรับราคาบุหรี่เพิ่มขึ้นกว่า 10 บาท

  • 07:48 สรรพสามิตสุรินทร์คุมเข้มลักลอบนำเข้าบุหรี่

  • 09:58 ข้อสงสัยเพิ่มภาษีบุหรี่ลดนักสูบได้จริง?   


Embed:
Views:

Tag:
ฐานภาษี
บุหรี่
ผู้สูบบุหรี่
ภาษี
ภาษีบุหรี่

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เจาะข่าวเด็ด The Day News Update