คัดลอก URL แล้ว

ตุรกีถูกกดดันให้เปิดพรมแดน

Welcome World 08-02-59


Embed:

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World