กลุ่มแรงงานผู้อพยพในดูไบประท้วงขอขึ้นค่าแรง

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World