อิรักเริ่มใช้เครื่องบิน F-16 โจมตีกลุ่ม IS

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World