โซลาร์อิมพัลส์ 2 จอดซ่อมยาวที่ฮาวาย

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World