คัดลอก URL แล้ว

สภาฯ เริ่มลงมติรับ-ไม่รับ ร่าง รธน.แล้ว

ข่าวสั้น Motion News 18-11-63


Embed:

คลิปล่าสุดของ ข่าวสั้น Motion News