คู่ชีวิต ไม่เท่า คู่สมรส 09-07-63

เจาะข่าวเด็ด The Day News Update 09-07-63

02:00 พ.ร.บ.คู่ชีวิต ความเสมอภาคที่ไม่มีอยู่จริง ?

07:10 คู่รักเพศเดียวกันเชื่อกฏหมายคู่ชีวิตยังผลักดันให้ดีกว่านี้ได้

09:50 “วิษณุ” เผยร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต  ยังปรับแก้ไขในขั้นตอนของสภาได้

12:00  News Update


Embed:
Views: 3

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เจาะข่าวเด็ด The Day News Update