จับโป๊ะฌอน ? 08-07-63

เจาะข่าวเด็ด The Day News Update 08-07-63

02:00 “ฌอน ” ยอมรับแล้วเงินบริจาคแตะหลักล้าน

05:10 คำถามจากสังคมกรณีเงินบริจาค “ฌอน ”

07:20 ปลัดแม่ริมส่งหนังสือเรียก “ฌอน ” ให้ถ้อยคำก่อน 17 ก.ค.

10:00  News Update


Embed:
Views: 25

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เจาะข่าวเด็ด The Day News Update