ดราม่า? ลิงเก็บมะพร้าว 07-07-63

เจาะข่าวเด็ด The Day News Update 07-07-63

02:00 เปิดข้อเท็จจริง ลิงเก็บมะพร้าว

05:10 ชาวสวนมะพร้าวทับสะแกใช้แรงงานคนเก็บ

09:20 เร่งทำความเข้าใจต่างชาติ วิถีลิงเก็บลูกมะพร้าว

12:00  News Update


Embed:
Views: 12

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เจาะข่าวเด็ด The Day News Update