วันมาตรวิทยาโลก

Welcome World 20-05-58 Break 6

  • 00:31 20 พ.ค. 2526 วารสาร Science ตีพิมพ์การค้นพบเชื้อ HIV
  • 02:15 20 พ.ค. 2545 ติมอร์-เลสเต ประกาศเอกราช
  • 03:43 20 พ.ค. วันมาตรวิทยาโลก
  • 05:05 Photo of the day

Embed:
Views:

Tag:
World Metrology Day
มาตราเมตริก
วัดมาตรฐาน
วันมาตร
วิทยาโลก
สากล
หนังดีซีรีส์ดัง
อนุสัญญาเมตริก

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World