แผ่นดินไหวขนาด 6.8 เขย่าฟิลิปปินส์

เปิดโลกวันใหม่ Welcome World 16-12-62


Embed:
Views: 2

Tag:
ผู้เสียชีวิต
ฟิลิปปินส์
แผ่นดินไหว

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World