Startup Showcase ตอน : SATI PLATFORM บริการโดรนเพื่อการเกษตรครบวงจร

เปิดโลกวันใหม่ Welcome World 29-11-62


Embed:
Views: 7

Tag:
SATI PLATFORM
Startup Showcase

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World