ศึกษาเกี่ยวกับงูทะเลในออสเตรเลีย

Welcome World Weekend 19-04-58  Break 5

  • 00:20 แผนที่ลูกโลกทำมือ
  • 05:48 ศึกษาเกี่ยวกับงูทะเลในออสเตรเลีย

Embed:
Views:

Tag:
งูทะเล
นักวิทยาศาสตร์
ศึกษางูทะเล
สัตว์เลื้อยคลานมีพิษ
หนังดีซีรีส์ดัง
ออสเตรเลีย
อาศัยอยู่ในทะเล

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เช้าทันโลก สุดสัปดาห์ Welcome World Weekend