ใช้ AI ช่วยฝึกทักษะ การพูดภาษาอังกฤษ

เปิดโลกวันหใม่ Welcome World 15-11-62


Embed:
Views: 1

Tag:
AI
ทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World