พิษเศรษฐกิจกระทบส่งออกไม้ยางลด 40%

เปิดโลกวันใหม่ Welcome World 07-11-62


Embed:
Views: 3

Tag:
การส่งออก
เศรษฐกิจโลก
ไม้ยาง
ไม้ยางแปรรูป

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World