CEO “แมคโดนัลด์” ถูกไล่ออกฐานละเมิดกฎบริษัท

เปิดโลกวันใหม่ Welcome World 05-11-62


Embed:
Views: 4

Tag:
CEO
ละเมิดกฎของบริษัท
แมคโดนัลด์

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World