16 เม.ย.2488 โซเวียตยิงระเบิดใต้น้ำใส่เรือผู้อพยพตาย 7,000 คน

Welcome World 16-04-58 Break 1

  • 01:30 16 เม.ย.2488 โซเวียตยิงระเบิดใต้น้ำใส่เรือผู้อพยพตาย 7,000 คน
  • 02:57 16 เม.ย.2557 เรือข้ามฟากเซวอลล่มในเกาหลีใต้
  • 04:31 16 เม.ย.2455 ผู้หญิงคนแรกที่ขับเครื่องบินข้ามช่องแคบอังกฤษ

Embed:
Views:

Tag:
ข่าว
ตาย 7
ต่างประเทศ
ผู้อพยพ
ยิงระเบิด
หนังดีซีรีส์ดัง
โซเวียต
ใต้น้ำ
ใส่เรือ

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World