น้ำโขงแห้งกระทบผลิตประปา และภาคการเกษตร

เปิดโลกวันใหม่ Welcome World 24-10-62


Embed:
Views: 5

Tag:
จังหวัดหนองคาย
แม่น้ำโขง
แห้งแล้ง

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World