UN เผยอาจไม่มีเงินพอจ่ายเงินเดือนพนักงาน

เปิดโลกวันใหม่ Welcome World 10-10-62


Embed:
Views: 3

Tag:
UN
หนี้
เงินเดือนพนักงาน

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World