OECD ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก

เปิดโลกวันใหม่ Welcome World 20-09-62


Embed:
Views: 1

Tag:
OECD
เศรษฐกิจโลก

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เปิดโลกวันใหม่ Welcome World