ซาฟารีห้วยขาแข้ง 05-09-62

เจาะข่าวเด็ด The Day News Update 05-09-62

  • 02:02 ทีมวิจัย ยืนยัน ไม่เคยใช้คำว่า “ซาฟารี ห้วยขาแข้ง”

  • 07:18 วิพากษ์โครงการซาฟารีห้วยขาแข้ง

  • 10:16 แนวทาง “ซาฟารี” ในต่างประเทศ

  • 14:39 News Update


Embed:
Views: 17

Tag:
UNDP
กรมอุทยานแห่งชาติฯ
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
ซาฟารีห้วยขาแข้ง
สวนสัตว์

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ เจาะข่าวเด็ด The Day News Update