ขึ้นค่าแท็กซี่ช่วยคนขับ ผู้โดยสารแบกรับค่าใช้จ่าย ?

ข่าวเช้า Good Morning Thailand 13-08-62


Embed:
Views: 73

Tag:
กระทรวงคมนาคม
ผู้โดยสาร
แท๊กซี่

FaceBook Comment

คลิปล่าสุดของ ข่าวเช้า Good Morning Thailand